Породы собак

бульдог

В данной записи Вы познакомитесь с английскими словами по теме «Породы собак».

Данные советы помогут Вам быстро и эффективно запомнить слова:

 1. Прочитайте слова несколько раз, желательно повторяя их слух.
 2. Попробуйте «восстановить» перевод слова.
 3. Попробуйте «восстановить» слово по переводу.
 4. Не забывайте  повторять слова, пока их не запомните.
 5. Слова легче запоминать, если придумывать ассоциации к слову.
 6. Используйте выученные слова как можно чаще.
 • dog  [dɒg] собака
 • breed [briːd] порода
 • Afghan Hound [ˈæfɡæn haʊnd] афганская борзая
 • Airedale Terrier [ˈeədeɪl ˈterɪə] эрдельтерьер
 • Basenji [bəˈsendʒi] басенджи
 • Basset Hound [ˈbæsət haʊnd] бассет-хаунд
 • Beagle [ˈbiːɡəl] гончая
 • Bloodhound [ˈblʌdhaʊnd] ищейка
 • Border Collie [bɔːdə ˈkɒli] бордер-колли
 • Boxer [bɒksə] боксер
 • Bulldog [ˈbʊldɒɡ] бульдог
 • Chihuahua [tʃɪˈwɑːwə] чихуахуа
 • Chow Chow [tʃaʊ tʃaʊ] чау-чау
 • Cocker Spaniel [ˈkɒkə ˈspænɪəl] кокер-спаниель
 • Corgi [kɔːɡi] корги
 • Dachshund [dækshʊnd] такса
 • Dalmatian [dælˈmeɪʃən] далматинец
 • Doberman [dəʊbəmən ] доберман
 • Fox Terrier [fɒks ˈterɪə] фокстерьер
 • German Shepherd [ˈdʒɜːmən ˈʃepəd] немецкая овчарка
 • Golden Retriever [ˈɡəʊldən rɪˈtriːvə] золотистый ретривер
 • Great Dane [ˈɡreɪt deɪn] датский дог
 • Greyhound [ˈɡreɪhaʊnd] борзая
 • Irish Setter [ˈaɪrɪʃ ˈsetə] ирландский сеттер
 • Labrador [ˈlæbrədɔː] лабрадор
 • Lhasa Apso [ˈlɑːsə ˈæpsəʊ] лхаса апсо
 • Newfoundland [ˈnjuːfənlənd] ньюфаундленд
 • Pekingese [ˌpiːkɪŋˈiːz] пекинес
 • Pit Bull Terrier [pɪt bʊl ˈterɪə] питбультерьер
 • Pointer [ˈpɔɪntə] пойнтер
 • Pomeranian [pɑːməˈreɪniən] померанский шпиц
 • Poodle [ˈpuːdəl] пудель
 • Pug  [pug] мопс
 • Saint Bernard [seɪnt ˈbɜːnəd] сенбернар
 • Schnauzer [ʃˈnaʊzə] шнауцер
 • Scottish Terrier [ˈskɒtɪʃ ˈterɪə] шотландский терьер
 • Sheepdog [ˈʃiːpdɒɡ] овчарка
 • Shih Tzu [ˈʃiː tsu] ши-тцу
 • Siberian Husky [saɪˈbɪərɪən ˈhʌski] сибирский хаски
 • Spaniel [ˈspænɪəl] спаниель
 • Spitz [ˈspɪts] шпиц


Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*